Bảo hiểm hỗ trợ viện phí VIPMON

  • Áp dụng cho mọi công dân Việt Nam từ 1 tuổi đến 65 tuổi thẻ mua rời, không kèm nhân thọ.
VIPMON là chương trình bảo hiểm trợ cấp viện phí được MIC & Moncover thiết kế. Thời gian chờ cho bệnh thông thường và bệnh đặc biệt là 30 ngày.
Xem chi tiết >
Xem chi tiết >
Xem chi tiết >

04 lợi ích ưu việt của Hospital Cash

Thời gian chờ ngắn
Thời gian chờ áp dụng cho bệnh thông thường và bệnh đặc biệt là 30 ngày.
Mức hỗ trợ cao
Hỗ trợ chi phí nằm viện
Số tiền hỗ trợ viện phí lên tới 500.000đ/ngày
Tham gia dễ dàng
Không yêu cầu khám sức khỏe
Thanh toán online thuận tiện
Bệnh viện cả nước
Áp dụng cho cả bệnh viện tư nhân, quốc tế,
chất lượng cao trên cả nước

Giải pháp phòng vệ tốt nhất
Hãy để MonCover bảo vệ bạn và gia đình

Liên hệ

MONCOVER VIETNAM

Hotline: 1900 633 613

Phone: 096 433 1616

Email: contact@moncover.vn

Thời gian hỗ trợ tư vấn
08:00 - 22:00 hàng ngày